Short Stories

Short Stories

Welcome to the short stories section of Dureghi! It includes blends of different genre of Marathi stories by Amrapali Mahajan. Sipping on your coffee or going to bed, come and enjoy some quick reads. Readers can have access to an endless stream of Marathi short stories to read and enjoy on ‘Dureghi’ for free right now!

Polka Dots
Featured
Amrapali Mahajan

पोलका डॉट्स (Polka Dots)

‘ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं s s…’ पहाटे चारचा अलार्म वाजला तशा हातातलं लाटणं बाजूला ठेऊन अल्काताई पळत बेडरूममध्ये आल्या. पटकन

Read More »
Tier
Featured
Amrapali Mahajan

टायर (Tyre)

वर्तमानपत्राची हेडलाईन आणि खाली बंड्याचा फोटो पाहून मी स्तब्ध झालो. डोळ्यासमोर गावातलं मैदान चमकलं. उतारावरून वेगात घरंगळत आलेली ती टायर.

Read More »
Chafa
Featured
Amrapali Mahajan

चाफा (Chafa)

‘बाग छान नव्हती, आम्ही छान होतो. आम्हाला काय बागच पाहिजे होय रे आडदांडा? आम्ही जिथे बसू तिथे आमची बाग. अरे,

Read More »