Best book review in Marathi on dureghi.com
Prasthan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

जग जवळ आलं म्हणता म्हणता माणूस माणसापासून दूर जात आहे, या बदलाला विशेषत्वे सामोरे जाणार्‍या, कुटुंबव्यवस्था ढवळून गेलेल्या नव्या पिढ्यांचे चित्रण करणारी कादंबरी.
[letsreview]
Note: Please to write comment

1 Comment Prasthan

  1. Reshma Divekar 28/09/2020 at 6:05 PM

    अंतर्मनात एक कोपरा एवढा निश्चल, निवांत निर्माण करावा लागतो, की आयुष्यात कितीही वादळं आली तरी त्या क्षणी मनाला त्या कोप-याचा आसरा घेता यायला हवा. असा कोपरा प्रयत्नानंच निर्माण करता येतो. स्वत:ला विसरून, विखरून, ध्यानात किंवा एखाद्या कामात हे जीवनाचं रूप आहे हे या कथेत छान स्पष्ट केलं आहे .
    “प्रस्थान ” ही खरंच खूप प्रेरणादायी कथा आहे .

Leave A Comment

About The Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recently Added Books