Best book review in Marathi on dureghi.com
Dushkal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

सतत पाच वर्षे मराठवाडा तीव्र दुष्काळाला सामोरा जातो आहे . प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्याचा कोणता ना कोणता कोपरा-कंगोरा यात होरपळतो आहे . मग ती तरुणाची इच्छा असो , जनावरांबद्दलची माया असो किंवा पतीचं निधन असो ;हे दुःख लहान मुलापासून वयस्कर माणसापर्यंत मराठवाडा सहन करतो आहे . यासारखीच परिस्थिती देशात इतरत्र असणार .
ती दुःख व्यक्त करण्याचा ‘दुष्काळ ‘ हा एक प्रयत्न .

[letsreview]
Note: Please to write comment

2 Comments Dushkal

  1. Reshma Divekar 28/09/2020 at 5:40 PM

    मराठवाडयात नेहमी दुष्काळ असतो . त्या दुष्काळामुळे होणारी त्या भागातील लोकांची ,जनावरांची अवस्था या पुस्तकात वर्णन केली आहे.
    रेखा बैजल यांचे “दुष्काळ” हे पुस्तक खरंच सर्वानी वाचण्याजोगे आहे .

  2. Swati Chowdhary 18/09/2020 at 10:47 PM

    मराठवाडा हा नेहमी दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. तसेच त्यामुळे येणारे संकट हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असते. हे ” दुष्काळ ” या कथेत खूप छान वर्णन आहे.

Leave A Comment

About The Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recently Added Books