Rekha Baijal

मी ‘दुरेघी’ चे सर्व प्रथम अभिनंदन करते. वाचनाची आवड कमी झालेल्या समाजाला अशा उपक्रमाची अत्यंत गरज आहे. लोकांच्या हाती पुस्तका ऐवजी मोबाइल असतो. अशावेळी ही वेबसाईट लोकांना निश्चितच आकर्षित करेल. लेखक व विषय वैविध्य असावे.
विशेषतः लहान मुलांना रमवणाऱ्या रंजनपर व माहितीपर गोष्टी असाव्यात. ज्या संस्कारही करतील व माहितीही देतील. मला खात्री आहे ही वेबसाईट खूप यश मिळवेल. वासंती मुळजकर व आम्रपाली महाजन ह्यांना खूप शुभेच्छा.